Душата на учителя

Начало

Актуално

Обществен съвет

Проект "Твоят час"

Проект "Нов шанс за успех"

Проект "Подкрепа за успех"


Документи


 • Учебен план І - ІV клас

 • Учебен план V - VІІ клас

 • Годишен план 2019-2020 година

 • Етичен кодекс на общността

 • Мерки за повишаване

 • Стратегия за развитие на училището

 • Организация на учебния ден

 • Правилник за дейността

 • Програма приобщаване

 • Система за отсъствията


  План-прием

 • Заповеди - Регламент - І и V клас

 • Регламент План-прием - І клас

 • Регламент План-прием - V клас

 • Заповед комисия План-прием - I клас

 • Заповед комисия План-прием - V клас