Основно училище
"Петко Рачев Славейков"
с. Кортен, общ. Нова Загора